Otomotiv

Ulu group, kurumun değerleri, misyonu ve vizyonu doğrultusunda Bilgi Güvenliği alanındaki gereksinimleri uygulamaya yönelik olarak aşağıdaki hususları taahhüt eder;

Otomotiv sektöründe, sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamaya yönelik, yasal ve düzenleyici gereksinimleri ve müşteri sözleşmelerine ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate alarak hizmet sağlamak,

Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi esaslı sürdürülebilir bir bilgi güvenliği sistemi uygulamak,

Bilgi varlıklarının bütünlük, gizlilik, erişilebilirliklerinin ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi BGYS’ nin sürekli iyileştirerek, sürdürülebilirliğini sağlamak,

Müşteri ve diğer paydaşlar ile olan hizmet alma ve verme süreçlerinde Bilgi Güvenliği yükümlülüklerini dikkate alarak çalışmalarımızı yürütmek.

project-slider-image